ÁSZF


Kedves Partnerünk!
 
Köszönjük, hogy a NICO-Technika Kft kis és nagykereskedést választotta.
Kínálatunkban minden berendezést megtalál, amire egy cégnek karbantartáshoz, szereléshez, szállításhoz, tároláshoz szüksége van.

Ha nem így lenne, vegye fel velünk a kapcsolatot:

 A termékkínálat sokfélesége és nagy száma miatt Magyarországon raktárkészletet nem vagy csak indokolt esetben tartunk. A
megrendelt árut a termékleírás mellett feltüntetett időn belül futárpartnerünk, valamint saját járműparkunk segítségével juttatjuk el Önhöz.
Előzetes egyeztetés után személyes átvétel is megoldható.
 

Árukiadás:

 • szerda 14-16 óráig
 • péntek 10-12 óráig

 

Szállítási Kondíciók
 
Vásárlását, érdeklődését előre is köszönjük, a megrendelést alábbi Üzletkötési feltételek szerint teljesítjük:
 
 
1. Általános
Célunk, hogy megrendelőinket elégedett felhasználókká tegyük. Az Általános Üzletkötési Feltételek célja, hogy szabályozza a vásárló és az eladó jogait, kötelességeit. Az alábbi általános üzletkötési feltételekben megfogalmazottak minden megrendelővel kötött üzletre érvényesek. Ügyfeleink
vállalkozások, önálló jogi személyiséggel rendelkező cégek, így a megrendelések teljesítése kizárólag részükre lehetséges. 

 
2. Ajánlatok
A feltüntetett kondíciók nem minősülnek konkrét ajánlattételnek. Az időközbeni eladás, változás jogát fenntartjuk. A megrendelés/megbízás elfogadása kizárólag írásos ( nem automatikus e-mail ) visszaigazolás küldése esetén érvényes.
 
 
3. Árak

Az áruházban megtalálható termékek árai EGYEDI ONLINE ÁRAK, időszakos ONLINE AKCIÓKKAL, KEDVEZMÉNYEKKEL ÉS EGYEDI KONDÍCIÓKKAL, melyek elektronikus megrendelés esetén érvényesek!
 

Az áru telephelyeink egyikén történő átvétel valamint a megrendelő által megjelölt szállítási címen – földszinten - történőátadásáig minden költséget tartalmaz, a szállítás tehát Magyarországon belül díjmentes!

Csomagolóanyag visszavételét, elszállítását csak ellenérték fejében vállaljuk. Törekedünk arra, hogy a felhasznált csomagolóanyag újrahasznosítható anyagból készüljön. A feltüntetett árak nettó árak, a mindenkor érvényes ÁFA értéke a számlában felszámolásra kerül. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az írásos visszaigazoláson szereplő árat a gyártó visszaigazolása alapján, az előre nem látható alapanyag,egyéb gyártási költségek, logisztikai költségek és árfolyam változások miatt  módosítsuk.

A termékek árai 310 Ft/ Euro árfolyamig érvényesek, az árfolyam változása esetén a visszaigazolásban szereplő ár az irányadó.
 
 
4. Fizetés
A termékek ellenértékét utánvéttel, előre utalással, készpénzzel, telephelyi átvétellel, átutalással lehet kiegyenlíteni. Az átutalással történő számlázás
feltétele előzetes egyeztetés a Szállító és a Megrendelő között. Átutalás eseténkésedelmes fizetéskor késedelmi kamat kerül felszámításra, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat összege. Téves utalás, vagy elállás esetén a visszajáró összeget a banki költségekkel csökkentve utaljuk vissza
 

 

5. Szállítás
A szállítás dátumaként a visszaigazoláson megjelölt dátum tájékoztató jellegű, amelynek betartásáért mindent megteszünk, de felelősséget nem vállalunk. Megrendelő felé felelősséget kizárólag olyan, írásban megadott szállítási határidőért vállalunk, ahol a dátum a megrendelés létrejöttének egyik alapfeltétele volt. Részteljesítés jogát fenntartjuk, a Megrendelő kifejezett kérésére egyben történő szállítást is végzünk. A szállítási késedelem csak abban az esetben jogosítja fel Megrendelőt az elállásra, ha a két fél által ésszerűnek mondott pótlólagos határidő – amely minimum 2 hét – is eredménytelenül eltelt. Amennyiben a szállítási késedelem tőlünk független okból következik be, a késedelemért felelősséget nem vállalunk. A szállítási késedelemből eredő kártérítésre a Megrendelő maximum a szerződés összegéig a Szállító
hanyagságából felróható ok következtében jogosult. Amennyiben a termék jellege úgy kívánja vagy lehetővé teszi, Szállító jogosult szétszerelt, szerelésre kész állapotban szállítani.
 
 
6. Kockázatviselés
A termék állapotromlásával kapcsolatban fennálló kockázatot a Szállító a termék átadásáig viseli. Amennyiben a termék szállítása egyedi ajánlatot
igényel, Szállító a kockázatot a szállítócég képviselőjének átadásáig viseli. Megrendelő köteles a termék állapotát átvételkor ellenőrizni, és a szállítást
végző személlyel az esetleges eltérés tényét írásban rögzíteni.
 
 
7. Garancia
Hiányos teljesítés esetén Szállító jogosult eldönteni, hogy a teljesítést hiánypótlással, javítással vagy termékcserével teszi teljessé. Hiányos teljesítést
14 napon belül kell a Megrendelőnek jeleznie, ennél később érkező észrevételeket Szállító nem köteles automatikusan orvosolni. A hiányos
teljesítés bizonyításának terhe a Megrendelőé. A hiányos teljesítés késedelmes vagy nem kielégítő pótlásával Megrendelő kártérítésre jogosult, melynek mértéke a részteljesítés és a teljes érték közötti különbözet. Amennyiben a hiányos teljesítésből adódóan Megrendelő részére a termék nem teljesíti a használhatóság követelményeit, jogosult elállni a szerződéstől. Amennyiben ahiányos teljesítés a Megrendelő által a termék nem szakszerű használatából adódik, a reklamációt Szállító nem fogadja el. A termékek tulajdonságaival kapcsolatban a gyártó katalógusában szereplő értékek az irányadóak, a gyártó eklámjaiban, egyéb vásárlás ösztönző programjaiban szereplő tulajdonságokért felelősséget nem vállalunk. Szállító felelőssége a terméktulajdonságokat illetően addig terjed ki, ameddig Szállító a gyártó felé érvényesíteni tudja azokat.

Reklamáció elfogadásának feltétele a szóban forgó termék Szállító általi vizsgálata. Az általános garanciális idő 3 év. Ettől termékenkénti eltérés
lehetséges. A garancia érvényesítésének feltétele a termék rendeltetésszerű használata. A garancia nem vonatkozik a használatból eredő kopás, elfáradás jellegű hibákra. A garanciát a gyártó általi szakvélemény kizárhatja. A Szállító pótlólagos garanciát nem vállal, a gyártó általi eredeti garanciák teljes egészében biztosítottak.
 
 
 8. Szavatosság, jótállás
 Jogos minőségi illetve mennyiségi kifogás esetén a szavatossági, ill. - ahol a
jogszabály kötelező jótállást ír elő - jótállási kötelezettséget Szállító a törvényi
előírások szellemében teljesíti. A törvényes szavatossági idő 24 hónap. A
szavatossági, jótállási igények minden esetben a Szállító által kiállított számla
felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre. A termék átvétele után azokért a
meghibásodásokért, melyekre a jótállás egyébként érvényes, de a vevőnél nem
rendeltetésszerű használat következtében keletkeztek Szállító nem vállal
felelőséget. A rejtett hibát felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb az
áru átvételétől számított 12 hónapon belül kell jelezni. A reklamációt írásban
kell jelezni, a jótállási idő szempontjából a számla teljesítési dátuma az
irányadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást
mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni. Amennyiben a
szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a
teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre. A meghibásodott
termékkel kapcsolatos kötelezettségeken kívül a vevőnek nincs joga más
kártérítést, - különös tekintettel a hibás termék leszállítása következtében
elmaradt haszon megtérítését - követelnie.
 
 
9. Termék visszavétele, elállási jog
A webáruházban megtalálható termékeket raktárkészleten nem tartjuk, azok összeszerelése, legyártása megrendelés alapján történik ebből adódóan a rendeléstől történő elállás illetve az áru visszaküldése az áru diszkontált értékén valamint csak és kizárólag az eladóval történő egyeztetés és a visszavétel feltételeiről és kondícióiról történő megállapodás után lehetséges, az alábbi feltételek mellett

 • Az elállási jog csomagolásában bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolású termékre vonatkozik.
 • A termékről egyértelműen megállapítható, hogy nem volt használatban.
 • Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre.
 • A visszavételre, elállásra vonatkozó kérést írásban ( e-mailben vagy faxon ) kell bejelenteni.
 • Az áru megállapított / diszkontált ellenértékét legkésőbb a sértetlen áru megérkezését követő 10 munkanapon belül visszautaljuk a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 • A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszaszállításának költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie.
 • Abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt,Megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is.
 • A visszavétel csak az eladóval való előzetes egyeztetés után, az eladó által meghatározott címre, sértetlen állapotban és eredeti csomagolással lehetséges.
 • Az elállási az áruházban nem szereplő valamint a különleges kedvezményekkel értékesített termékekre nem vonatkozik
 • (pl.: extra szín vagy méret, különleges mennyiségi kedvezmény, stb.).

 
10. Tulajdonjog fenntartása
A szállítás tulajdonjog fenntartással történik: az üzleti kapcsolatból adódó
valamennyi követelés kielégítésével száll át Megrendelőre a tulajdonjog.
Megrendelő jogosult az üzletmenet keretében a jogfenntartás alá eső árut
feldolgozni vagy továbbértékesíteni. A továbbértékesítésből származó árbevétel
a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelés erejéig Szállítót illeti
meg. Más árukkal való összekapcsolás, feldolgozás esetén a résztulajdon
értékarányosan Szállítóra száll a jogfenntartás ideje alatt. Az áru ellenértékének
nem normál üzletmenet szerint történő befolyásával járó plussz költségeket
Megrendelő köteles viselni.
 
11. Termékadatok
A terméktulajdonságok, úgymint méret, szín, súly, terhelhetőség, tárolási
kapacitás, és egyéb fizikai jellemzők feltüntetése a Szállító legjobb tudása és
lelkiismerete szerint, a gyártók által rendelkezésre bocsátott adatok alapján
történt. Az adatok valódiságáért felelősséget Szállító nem vállalhat. Kivételt
képeznek azok a megrendelések, amelyeknél kifejezetten ezen tulajdonságra
hivatkozva történt írásbeli kommunikáció: megrendelés és visszaigazolás.
 
 
12. Adatkezelés
Tájékoztatjuk Megrendelőinket, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a
szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait
harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél
alvállalkozóként közreműködik. Az alvállalkozók az átadott személyes adatokat
semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további
személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek
megfelelően járunk el.
 
 
13. Illetékes Bíróság:  A szerződéses viszonyból származó bármely jogvita tekintetében Felek kikötik
és alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve - amennyiben az
eljárás megyei bírósági hatáskörbe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos
illetékességének. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Külföldi székhelyű
Megrendelő esetén is a magyar szabályozást tekintjük érvényesnek.
 
 
14. Érvényesség
Amennyiben jelen Általános Üzletkötési Feltételek egyes pontjai részben vagy
teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné
válnának, akkor ez nem érinti a többi rendelkezést és a teljes jogügylet érvényes
voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan
rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább
megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni
kívánt gazdasági célokat.
 
Megtisztelő megrendelését várja a NICO-Technika Kft értékesítési csapata.

 

16. Cégadatok


Cégnév: Nico-Technika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft...
Rövidített cégnév: NICO-TECHNIKA KFT.
Székhely: 1225 Budapest , Bányalég utca 36-38.
Fióktelephelyek:

 •  8448 Ajka-Bakonygyepes, Fecske u 4.D.
 •  8200 Veszprém, Endrődi u. 67.
 •  9027 Győr Kandó K. u. 4.
 •  8500 Pápa, Korona u. 48

e-mail elérhetőség: nicotech@nicotechnika.hu
honlap: www.nicotechnika.hu
 
Bankszámla: K&H BANK NYRt.
forint: 10200634-48112051-00000000 (1998.11.25.)
deviza: 10201006-60187624-00000000 (2004.06.17.)
Swift kód: OKHBHUHB
IBAN forint: HU25 1020-0634-4811-2051-0000-0000
IBAN deviza: HU86 1020-1006-6018-7624-0000-0000
 

KSH statisztikai számjel: 11523323-4690-113-01
 
cégjegyzék száma: 01-09-680416
adószám: 11523323-2-43
közösségi adószám: HU11523323
közösségi adószám érvényességének kezdete 2004.05.01
 

Bejegyezve: 1997.január 27.
Létesítő okirat kelte: 1996.12.16
 
Tevékenység: 4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem

looking for affair go married looking to cheat
why did my husband cheat on me survivingediscovery.com my husband cheated on me what do i do
my husband cheated on me now what survivingediscovery.com my husband cheated on me will he do it again
free babysitter sex stories click k9 sex stories
why do women cheat survivingediscovery.com married men cheat
gps locator device nationalautocare.com app gps location
sumatriptan 50mg click zithromax 500mg
walgreens coupon deals topogroup.com walgreens photo coupons online
neurontin 600mg blog.collectedit.com azithromycin
gabapentin pill deltasone pill thyroxine 100mcg
what is the generic name for bystolic bystolic patient assistance bystolic coupon voucher
printable coupons for cialis prescription drugs discount cards new prescription coupon
free prescription drug discount card free discount prescription cards free cialis samples coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
viagra 50mg rezeptfrei viagra online nl viagra rezeptfrei kaufen
januvia oireet januvia kokemuksia januvia 100 mg hinta
aravaca ningchao.net arava
kamagra prix go kamagra prix
naltrexone depression treatment naltrexone alcoholism medication half life naltrexone